Stichting Kitty-Cat is een non-profit organisatie en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
We hebben als doel de populatie zwerfkatten in Winterswijk, Oost Gelre en Aalten te verminderen.

Beleidsplan 2024-2026
Lees in ons beleidsplan meer over de doelstelling van de stichting en onze missie, visie en strategie.

Jaarverslag 2023
Lees in het jaarverslag alles over de activiteiten in het jaar 2023.

Financieel jaarverslag 2023
Financieel verslag over het jaar 2023.

Standaard formulier publicatieplicht ANBI algemeen
Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren met gebruikmaking van een standaardformulier. Klik de link om het ingevulde formulier in te zien.

 
 
 
 
 

Naam van de instelling: Stichting Kitty-Cat

RSIN nummer : 855242449

KVK nummer: 63453061

Contactgegevens : Marion Heutinck-Berentsen

Email: info@stichtingkitty-cat.nl

Telefoonnummer: 0641548007

Samenstelling bestuur:

voorzitter: Marion Heutinck-Berentsen
penningmeester: Paul Heutinck
secretaris: Kim Heinen
algemeen: Kelly Leemrijsen
algemeen: Mariska de Roos
algemeen: Jaco Vis