Stichting Kitty-Cat
informatie over het bestuur, doelstelling en registratie van de stichting

Stichting Kitty-Cat is een non-profit organisatie. We hebben als doel de populatie zwerfkatten in Winterswijk, Oost Gelre en Aalten te verminderen. Dit doen we door de volwassen poezen en katers te castreren en steriliseren en de kittens, dit zijn jonge katten bij gastgezinnen onder te brengen. De kittens worden gesocialiseerd. Omdat de meeste kittens ziek zijn worden ze vaak behandeld door de dierenarts. Uiteraard gaat de behandeling bij de gastgezinnen verder. Als ze weer gezond zijn en gesocialiseerd worden ze ingeënt en gechipt. Als laatste worden ze naar een nieuw huisje overgeplaatst.

3

Het vangen van de zwerfkatten.
Echte zwerfkatten zijn vaak wild. We kunnen ze dan ook niet even oppakken en meenemen naar de dierenarts. Deze katten vangen we met vangkooien. Dit geld voor alle katten vanaf het moment dat ze wat harder kunnen lopen. De vangkooi werkt met een mechanisme. Het gaat automatisch dicht als de kat erin zit. Bij de dierenarts laten we de volwassen kat overlopen in een dwangkooi waarna de kat het prikje krijgt om te gaan slapen voor de operatie. Na de sterilisatie blijven poezen 5 dagen in de opvang om de wond de tijd te geven om te genezen. De katers worden gelijk buiten weer losgelaten. De katers hebben namelijk een veel lichtere ingreep gehad dan de poezen. Na 5 dagen gaan ook de poezen terug naar de plek waar ze vandaan komen.

De plaatsing van onze kittens.
Onze kittens worden door heel Nederland geplaatst. Sommige gaan naar Groningen, anderen naar Amsterdam en ook in Helmond en Geleen hebben we wel eens kittens geplaatst. Een kitten dat door ons geplaatst wordt is 1 x ingeënt en gechipt. Als mensen bij ons een kitten nemen dan kunnen ze ervoor kiezen om een totaal pakket te nemen. De nieuwe eigenaars krijgen dan een bon mee voor de 2e inenting en de castratie en sterilisatie. Als het kitten dan de juiste leeftijd heeft bereikt kan het gecastreerd of gesteriliseerd worden door dierenarts Wenters. Dit moet dan wel gedaan worden bij dierenarts Wenters omdat we daar een contract mee hebben. Voor het geld dat de mensen betalen vangen we dan weer nieuwe kittens op, maar worden ook de moederpoezen en katers gecastreerd en gesteriliseerd. Dit ligt eraan hoe ziek ze zijn bij binnenkomst. Dit werk doen we door de donaties die binnen komen. We proberen ook aan inkomsten te komen door spullen te verkopen. De opbrengst daarvan komt dan volledig ten goede aan de stichting.

Onder de menu optie “Kittens” staan alle kittens en katten die er in de opvang zitten en een goed tehuis zoeken.
Volg ons op Facebook Stichting Kitty-Cat om op de hoogte te blijven van al het nieuws van de stichting en van alle kittens en katten.
Op deze website vindt u informatie over de stichting en het houden van kittens.
Wilt u contact met ons dan is ons mailadres info@stichtingkitty-cat.nl. Of u kunt ook bellen 06-41548007.

Naam van de instelling : Stichting Kitty-Cat

RSIN nummer : 855242449

KVK nummer: 63453061

Contactgegevens : Marion Heutinck-Berentsen

Werbsite: info@stichtingkitty-cat.nl

Telefoonnummer: 0641548007


De Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verkleinen van de populatie zwerfkatten en het opvangen en plaatsen van kittens, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het beleidsplan
Het zoveel als financieel wordt toegestaan steriliseren en castreren van zwerfkatten. Dit zal gedeeltelijk gefinancierd worden uit de opbrengsten van de donaties, en de opbrengst van de te plaatsen kittens. De kittens worden gezond, ingeënt, gechipt en zo mogelijk gecastreerd of gesteriliseerd geplaatst.


De bestuurssamenstelling

voorzitster
Marion Heutinck-Berentsen

Penningmeester
Kelly

Secretaris
Kim Heinen

Algemeen bestuursleden
Ingrid Hummelink
Paul Heutinck